Sign Up

Please fill this form to create an account.

Website regels en voorwaarden

Om alles op de website goed te laten verlopen hebben we een paar regels en voorwaarden opgesteld. Hier dient iedereen zich aan te houden.

Voorwaarden

op deze website worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen in onze database. Bij het registeren van een account wordt alleen de gebruikersnaam en wachtwoord opgeslagen.
Tracking
Deze website maakt geen gebruik van trackers. Deze site maakt wel gebruik van Google Analytics voor het bijhouden van de statistieken van het gebruik van de site. Deze gegevens zijn niet voor doorverkoop doeleinden! Dit is puur voor onderzoeken naar gebruikers bezoeken op de site. Aan deze data wordt dus geen privé waarde gehecht!
Account
Op deze site is het mogelijk een account te verwijderen. Dit kan worden gedaan door moderatoren en beheerders.
Schorsing?
De beheerder en moderatoren kunnen er voor kiezen om een account te schorsen van de site. Hiervoor heeft het teamlid geen enige reden voor nodig. Een verdenking kan al voldoende zijn. Wel moet het teamlid het duidelijk maken wat de reden is.
Verbanning
Een teamlid kan er voor kiezen een gebruiker te verbannen. Als dit gebeurt moet er wel iets zijn voorgevallen. Een verdenking is geen reden tot een verbanning.
Account bij andere site's
Het is natuurlijk op het internet overal toegestaan om een account te hebben en te uploaden en de site te gebruiken. Maar wij hebben hier voor wel een aanpassing gedaan aan de regel. Het is niet toegestaan om links te plaatsen naar andere site's die niet erkent zijn door ons!

Copyright regels

Op deze site is iedereen zelf verantwoordelijk voor het toevoegen van een duidelijke copyright bij de foto's. Wij plaatsen het zelf ook onder de foto met een tekst maar dit is geen garantie dat het niet wordt gebruikt. De eigenaar/maker van de foto is en blijft zelf verantwoordelijk voor zijn eigen beeldmateriaal. Wij zijn dus niet aanspreekbaar op het gebruik van derden en media!

pers

We hebben zelf een kleine nieuws pagina. Hierin worden af en toen berichten geplaatst. Deze berichten zijn strikt ©Publicvoyage! Of het moet anders worden aangegeven! Het verdubbelen of gebruiken van de inhoud is strikt verboden! Of je moet hier toestemming voor hebben dan vervalt deze regel!

Algemene regels

  • Regel 1: Iedereen houdt het netjes
  • Regel 2: Iedereen is welkom
  • Regel 3: We stelen geen foto's van andere gebruikers.
  • Regel 4: je bent zelf verantwoordelijk voor de ©Copyright!

Regels omtrek uploaden foto's

  • Regel 1: Foto's moeten bij het juiste nummer staan
  • Regel 2: Geen Foto's waar personen en of personeel duidelijk opstaat. (Bij toestemming duidelijk vermelden)
  • Regel 3: Geen foto's van anderen uploaden
  • Regel 4: Geen foto's maken van filmpjes (Zoals screenshots, of scherm foto's)
  • Regel 5: Ggraag het juiste station er neer zetten als deze aanwezig is op de foto. Zo niet dan kan je ook een locatie toevoegen!

Regels omtrek links

Het is toegestaan links op deze site te delen zoals die van Flickr, Twitter, Facebook. Maar ook is het toegestaan om berichten te delen van nieuws sites zoals treinenweb.nl of treinreiziger.nl. Alle links die zijn toegstaan staan op de pagina Links.

Moderatoren

Moderatoren hebben het recht om een foto te mogen verwijderen. Maar daarvoor moet er een duidelijke geldige reden zijn. Daarvoor moet de moderator eerst met de foto uploader contact opnemen!

Aantal uploads

Er is besloten geen limiet te zetten op de aantal uploads op de site. Dat wil zeggen dat je dus 1 foto per dag kan uploaden maar 100 per dag. Dat maakt dus compleet niets uit. Zolang de foto die je upload aan de voorwaarden voldoet is alles goed.

Ideeën

In tegenstelling tot een concurrentie sites hebben wij ook de regel dat bij ook ideeën van anderen gaan gebruiken (Dat wil zeggen dat als je een idee hebt wij deze ten alle tijden op de lijst zetten en bespreken met het webteam.)
We hopen je voldoende geïnformeerd te hebben over de regels en algemene info op deze site. Zo niet kunt je altijd via onze discord een bericht plaatsen (We reageren op weekdagen binnen 24 uur op je berichtje. ) Feestdagen en weekend dagen zijn wij niet aanwezig!
Update: 04-04-2024 15:12

Already have an account? Login here.